Skip to main content

Kirjoittajalle: Tutkimusjulkaiseminen

Perinteinen vai OA julkaiseminen

 1. Julkaisu Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä
  • vapaasti kaikkien saatavilla
  • usein maksullisia kirjoittajalle
  • eivät ole usein saavuttaneet vielä samaa arvostusta eikä tunnettuutta kuin perinteiset maksulliset lehdet
 2. Perinteinen julkaisu kaupallisessa tieteellisessä lehdessä
  • luettavissa vain siellä, mihin lehti on tilattu
  • ei kirjoittajamaksua
  • tiedeyhteisöjen korkealle arvostamat lehdet ovat usein näitä
  • artikkeli voidaan useimmissa tapauksissa rinnakkaistallentaa yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon

Rinnakkaistallentaminen / Green OA

Tilaajamaksullisissa lehdissä julkaistut artikkelit suositellaan tallennettavan myös oman organisaation julkaisuarkistoon. Ennen tallentamista on tarkistettava kustantajan ehdot Sherpa/Romeo-tietokannasta:

 • minkä version saa tallentaa
 • milloin saa julkistaa

Lapin yliopiston julkaisut rinnakkaistallennetaan LaCRIS-järjestelmään.

Julkaisukanava kohdeyleisön mukaan

Tutkimuksen tulokset julkaistaan yleensä ensin tieteelliselle yleisölle. Silloin tulosten ja tulkintojen luotettavuus ja pätevyys arvioidaan paitsi julkaisuprosessiin liittyvässä vertaisarvioinnissa, myös julkaisun herättämässä tieteellisessä keskustelussa.

Tutkimuksen tuloksia ja niiden tulkintaa tulisi julkaista myös tietoa työssään hyödyntäville ammattilaisille sekä suurelle yleisölle. On tärkeää valita julkaisukanavat sen mukaan, että niiden levikki vastaa mahdollisimman hyvin tavoiteltua kohderyhmää. Ammatillinen ja yleistajuinen julkaiseminen on merkittävä osa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisessä.

Missä julkaista tieteellinen artikkeli?

Sopivan  tieteellisen lehden valinnassa omalle artikkelille on syytä ottaa huomioon

 • lehden näkyvyys siellä, mistä tieteellisiä julkaisuja yleensä haetaan
 • lehden tieteellinen arvostus

Lehtien arviointiin liittyviä "työkaluja" on useita:

 • onko lehti vertaisarvioitu? Kotimaisissa lehdissä käytetään vertaisarviointitunnusta , tunnus on tosin aika uusi ja sen käyttöoikeus pitää anoa, joten tunnuksen puuttuminen ei aina tarkoita, että lehden artikkeleita ei olisi vertaisarvioitu
 • onko lehden vertaisarviointiprosessi kuvattu kunnolliseksi lehden tiedoissa?
 • onko lehti arvostettu ja tunnettu omalla tieteenalalla muiden oman alan tutkijoiden mielestä?
 • onko kustantaja tunnettu ja arvostettu?
 • onko lehden toimituskunnassa tieteenalalla tunnettuja ja arvostettuja tutkijoita?
 • esiintyykö lehti oman tieteenalan tärkeimmissä tietokannoissa ja/tai onko lehti DOAJ-listalla?
 • lehtien arviointiin kehitetyt indikaattorit
 • kansallinen Julkaisufoorumi

Kirjastosta voi pyytää tietoja indikaattoriarvoista, mm. lehtien Impact Factor -arvoista: 

Arvioinnista ja sen työkaluista käydään laajaa keskustelua tiedeyhteisössä, ks. esim.:

Artikkelin tallentaminen pelkästään verkkosivulle ei tee siitä julkaisua. Lehdellä pitää aina olla kustantaja, nimi ja ISSN-numero.

Missä julkaista tieteellinen kirja?

Jos julkaisee oman kirjan tai artikkelin kokoomateoksessa, on julkaisun näkyvyyden kannalta tärkeää, minkälaisen kustantajan kautta julkaisee. Kansainvälisen suuren kustantamon kautta saa laajan levikin, mutta hyviä vaihtoehtoja on myös kotimaisissa tiedekustantamoissa. Tärkeintä on käyttää sellaista kustantamoa, jota arvostetaan omalla tieteenalalla ja jonka kautta parhaiten tavoittaa riittävän laajan tieteellisen lukijakunnan.

Tutkimusorganisaatioiden omat sarjat eivät yleensä täytä tieteellisen kustantamisen kriteerejä ja niiden levikki ja näkyvyys ovat tieteellisen julkaisemisen kannalta liian pieniä.

Julkaisufoorumi sisältää myös kustantajien tasoluokituksen. Tieteelliselle kohdeyleisölle tarkoitetut julkaisut tulisi yleensä julkaista kustantajalla, joka on vähintään julkaisufoorumitasolla 1.

Lehtien vaikuttavuusindikaattorit

Kansainväliset, pohjana Thomson & Reutersin WoS

Känsainväliset, pohjana Elsevierin Scopus

Kansallinen arviointi

Eri tieteenalojen keskeisiä artikkelitietokantoja